Launceston Guardians Meetings 1885

.

10 January 1885
17 January 1885
Death of J.C.B. Lethbridge 17 January 1885
31 January 1885
31 January 1885
28 February 1885
14 March 1885
28 March 1885
11 April 1885
25 April 1885
09 May 1885
06 June 1885
20 June 1885
04 July 1885
18 July 1885
01 August 1885
15 August 1885
15 August 1885
29 August 1885
12 September 1885
26 September 1885
10 October 1885
24 October 1885
07 November 1885
05 December 1885
19 December 1885

Launceston Guardians Meetings 1884    Launceston Guardians Meetings 1886

 

Hits: 309