Launceston Guardians Meetings 1885

.

10 January 1885

17 January 1885

Death of J.C.B. Lethbridge 17 January 1885

31 January 1885

31 January 1885

28 February 1885

14 March 1885

28 March 1885

11 April 1885

25 April 1885

09 May 1885

06 June 1885

20 June 1885

04 July 1885

18 July 1885

01 August 1885

15 August 1885

15 August 1885

29 August 1885

12 September 1885

26 September 1885

10 October 1885

24 October 1885

07 November 1885

05 December 1885

19 December 1885

Launceston Guardians Meetings 1884    Launceston Guardians Meetings 1886